Aurélie Franck &
Cindy Castillo
FraGMENTS

lørdag 2. APRIL


Cindy Castillo er en dynamisk, ung belgisk organist som har utmerket seg gjennom sine originale konsertprogrammer og sin interesse for kunstneriske samarbeidsprosjekt, bestillingsverk og teateroppsetninger. Hun driver sitt eget radioprogram på kanalen i Musiq 3 og er med og leder et nyskapende undervisningsopplegg for organister ved Imep i Namur. I tillegg er hun organist ved Sacré-Coeur i Brussel.

Aurelie Franck er en lys mezzosopran som gjerne arbeider med barokkmusikk og ny musikk. Hun har hatt viktige vokalpartier i musikk av komponister som Claude Ledoux og Thomas Jennefelt, og operaroller i verk av John Adams og Philip Glass. I september 2014 hadde Aurélie sin solodebut i Berlin-filharmonien under ledelse av Iván Fischer.

Til duoprosjektet Fragments (CD på labelen Paraty) har de bestilt nye verk av to komponister. Claude Ledoux "Notizen-Fragmente" er skrevet til ungdommelige tekster av Rainer Maria Rilke, mens Jean-Pierre Deleuzes sangsyklus "Voici l'abscence" bygger på tekster av Basho, Jacques Crickillon og Henri de Montherlant. 

cindycastillo.eu
aureliefranck.com

Cindy Castillo is recognized as a dynamic and creative organist with a commitment to exploring the dialogue between the organ and other aristic languages - among them dance, video and electronic music. She has her education from the conservatories of Brussels, Namur, Strasbourg and Paris. In 2008-2009, Cindy was artist in residence at Sapporo Concert Hall. She is also a producer and host at Musiq 3, the classical radio station,  teaching organ at the IMEP in Namur, and resident organist at the Sacré-Coeur in Brussels.

Aurélie Franck is a mezzo-soprano with a light timbre and a preference for working in the fields of Baroque and contemporary music. She has worked with important vocal parts in the music of composers like Claude Ledoux and Thomas Jennefelt, as well as opera roles in works of John Adams and Philip Glass. In September 2014 Aurélie had her solo debut in the Berliner Philharmonie under the direction of Iván Fischer.

The duo has collaborated closely on the programme Fragments, which consists of works of two belgian composers, written specially for them. Claude Ledoux’s Notizen-Fragmente sets youthful texts by Rainer Maria Rilke, while Jean-Pierre Deleuze's song-cycle Voici l’absence – Cinq déplorations en antiphonie sets texts by Baschô, Jacques Crickillon and Henri de Montherlant.