Battle of Giants

Domkirka vs.konserthuset

Lørdag 2.april, presis kl 21.00 møtes byens to største orgler til duell. Domkirkens Reil-orgel fra 1992/2015 og konserthusets Ryde&Berg fra 2013.  Etter at Domkirkens orgel ble renovert og gjenoppsto i ny prakt i 2015 var det på tide at de to kjempeinstrumentene skulle måle krefter. Det måtte skje på Orgelkraft. Når ellers får to slike dyr anledning til å møtes?

For å løse denne tekniske oppgaven har vi fått hjelp fra NRK og Lyse. NRK bidrar med analog sender og mottaker slik at lyden blir uten forsinkelse, noe som er helt nødvendig for at det musikalske samspillet skal fungere. Lyse har koblet sammen domkirken og konserthuset med fiberoptisk kabel slik at videobildet fra domkirken blir overført til konserthuset.

Det sitter én organist på hvert orgel, de har kontakt via radioantenne og spiller mot hverandre. Musikken blir skapt der og da, den er helt ny og improvisert og oppstår i møte mellom de to orglene

Det hele mikses slik at publikum i Zetlitz-salen hører alt, og ser begge organistene på storskjerm.

Organistene Hampus Lindwall (Paris) og Nils Henrik Asheim (Stavanger) har tatt utfordringen og møtes i denne spesielle duellen. Utfallet kjenner ingen.